Fiska i vackra
Norsälvdalen

Upplev Värmlands fiskevatten

Fiske

Vare sig du är en fiskenörd- eller totalt novis inom området, är vi övertygade om att du kommer trivas i  Norsälven. För dig som är en båtburen fiskare ser vi i framtiden möjligheter för isättning av båtar i närområdet.

Norsälven rinner mellan sjöarna Nedre Fryken i Kils kommun och Vänern i södra Värmland. Den totala älvsträckan uppgår till 28 kilometer och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Inom detta område ryms två stora fiskevårdsområden (FVO), Övre- och nedre norsälvens FVO. Inom båda områdena är det möjligt att fiska från både land- och båt. Då det är FVO-områden behövs fiskekort vilket kan köpa på turistbyrån i Kil och på IFiske.se för övre Norsälven. För nedre Norsälven köps korten på Frendo/Preem i Vålberg samt BOFAB i Grums.

Målsättningen för projektet är att öka tillgängligheten till platser för fiske och naturupplevelser från land och båt. Här finns stora möjligheter för dig som entreprenör och näringsidkare, ser du behov som behöver lösas med hjälp av din företagsamhet? Hör av dig till oss.

Värmland har många sjöar och vattendrag perfekta för fiske. Du hittar mer information och inspiration här: sportfiskeguide 

 

Vill du medverka i projektet?

Kontakta oss för mer information.